Nhà Phố 7m Mặt Tiền – Chị Trường | NP-160

Nhà Phố 7m Mặt Tiền – Chị Trường | NP-160